anhörig till missbrukare

Tips och råd i en svår situation


Det är aldrig lätt för en familj att upptäcka att en familjemedlem har en missbruksproblematik.  Att veta vad som måste göras för att hjälpa en person att ta beslutet att bli drogfri, kan vara en svår uppgift att hantera ensam.


Mycket ofta kommer en missbrukare till en början att vägra gå igenom en rehabilitering och familjen kan känna besvikelse över att de inte kan hjälpa.


Att förstå hur beroende fungerar och varför en person kan vägra behandling, även när de verkligen önskar att de kunde vara nyktera och drogfria, kan hjälpa dig att behålla styrkan och ta dig igenom denna svåra tid.


CRAFT

Community Reinforcement Approach and Family Training


Narconon Eslöv erbjuder utbildning och stöd åt anhöriga enligt CRAFT, en metod som rekommenderas av Socialstyrelsen.


CRAFT är en kommunikationsstil och ett förhållningssätt som har syftet att hjälpa anhöriga finna en fungerande kommunikation som kan stödja personen med missbruk,hjälpa denne till förändring samt sätta fokus på den anhöriges hälsa och välmående. Man kan inte ändra någon annans beteende och beslutet om nykterhet och drogfrihet måste komma från personen som äger det problemet.


Genom att förändra sitt eget beteende ändrar man dynamiken i relationen vilket innebär att missbrukaren behöver förhålla sig till det nya i relationen på ett nytt sundare sätt, och därmed kanske börjar tänka nya tankar och göra nya val. CRAFT handlar också om att minska sådan kommunikation som man i forskning märkt inte fungerar för att hjälpa någon till förändring, såsom anklaganden, tjat, skuldbelägganden, övertalning m.m. CRAFT ger alternativ att byta ut en icke fungerande kommunikation till mer positivt och fungerande kommunikation.

Vi hjälper dig motivera missbrukare att sluta

ta droger

ring: 0731-533156,

     

Information om olika droger

Cannabis              spice             kokain            extasy            crack               benzo              opium           metadon