varför tar en missbrukare droger

Vi hjälper dig motivera missbrukare att sluta

ta droger

ring: 0731-533156,

0413-19170

 

Vad ger droger den som missbrukar?

 

Droger ger en lättnad och en känsla av att vara bekymmersfri.

Även om den lättnad personen får bara är tillfälligt, används droger och alkohol som en lösning på problemet och därför sätts högt värde på drogen eller alkoholen.

 

Livscykeln för missbruk börjar med ett problem, obehag eller någon form av känslomässig eller fysisk smärta för en person. Denna person är som de flesta människor i vårt samhälle i grunden god. Men han stöter på ett problem som orsakar honom fysiskt eller känslomässig smärta och obehag.

 

När personen tar drogen, känner han befrielse från obehag.

 

Mer information om droger

 

Cannabis spice kokain extasy crack benzo opium metadon