Den nedåtgående spiralen

Vi hjälper dig motivera missbrukare att sluta ta droger

ring: 0731-533156,

0413-19170

 

Den nedåtgående spiralen av missbruk

 

De som startar ett missbruk börjar samla på sig så mycket skada, på deras fysiska och mentala hälsa och sina liv, att kvaliteten på deras liv i allmänhet försämras.

 

Om drog- eller alkoholmissbruket fortsätter okontrollerat kommer personen att ställas inför så många obehagliga omständigheter att varje nyktert ögonblick är fylld med förtvivlan och elände.

 

Allt denna person vill göra nu är att fly från dessa känslor genom att medicinera bort dem genom att ta droger eller alkohol.

 

Detta är den nedåtgående spiralen av missbruk!

 

För de flesta missbrukare, finns det bara tre möjliga slut: nykterhet, fängelse eller död.

 

Mer information om droger

 

Cannabis spice kokain extasy crack benzo opium metadon