Hur en förälder kan känna sig.

Vi hjälper dig motivera missbrukare att sluta ta droger

ring: 0731-533156,

0413-19170

 

Den nedåtgående spiral av missbruk

 

De som startar med ett missbruk börjar samla på så mycket skada på deras fysiska och mentala hälsa och sina liv att kvaliteten på deras liv i allmänhet försämras.

 

Om drog- eller alkoholmissbruket fortsätter okontrollerat kommer personen att ställas inför så många obehagliga omständigheter så att varje nykter ögonblicket är fylld med förtvivlan och elände.

 

Allt denna person vill göra nu är att fly från dessa känslor genom att medicinera bort dem.

 

Detta är den nedåtgående spiral av missbruk!

 

För de flesta missbrukare, finns det bara tre möjliga slut: nykterhet, fängelse eller död.

 

Mer information om droger

 

Cannabis spice kokain extasy crack benzo opium metadon