Vad är beroende

 

 

VAD ÄR BEROENDE?

 

”Beroende är en patologisk kärleks– och tillits relation till ett objekt eller en händelse” (från boken: Jaget och missbrukaren av Craig Nakken). Patologisk betyder här att relationen till drogen, spelet eller shoppingen inte är hälsosam. Denna förklaring fångar kärnan i beroendet, vare sig det är till en drog, sex eller att dra i en enarmad bandit.

 

Man är beroende om man inte kan följa sina egna regler och principer, utan som på grund av sitt beroende, upprepade gånger bryter mot dessa regler och principer.

Beroendet får personen att använda en drog för kortsiktig tillfredställelse. Men man får betala ett pris för det, eftersom beroendet på längre sikt orsakar besvär och lidande. Beroendet åtföljs av besatthet, tvångsmässigt beteende och kontroll förlust.

När den som är beroende inte använder drogen tänker han på den, planerar och ser fram emot nästa tillfälle att få droga sig igen. Häri ligger besattheten. Drogbruket skadar individens hela tillvaro. Trots det har den som är beroende ett tvång eller en övermäktig drift att fortsätta droga, trots plågsamma konsekvenser. Man använder drogen för att lindra de besvär som drogbruket ger upphov till. På så sätt leder fortsatt bruk av drogen till fortsatt bruk av drogen. Det är detta som är beroende.

Folk börjar dricka eller ta droger av psykosociala skäl. Man dricker eller drogar för att må bra (psykologiska skäl) eller för att andra gör det, eftersom man då får vara med i gänget eller kanske pressas till det (sociala skäl). Beroende blir man av fysiska orsaker. Man utvecklar tolerans, vilket innebär att man måste ta mer för att få samma effekt som tidigare. Cellerna i kroppen anpassar sig till de höga droghalterna och börjar fungera normalt i närvaro av dem. Detta leder till fysiskt beroende. Så småningom behöver kroppen drogen för att fungera. Frånvaro av drogen leder till fysiska abstinensfenomen med obehag och illamående.

 

Fysiskt och mentalt beroende utvecklas efter hand, fastän det inte syns. Det är inte längre fråga om bara en lust att droga, utan ett behov. Allt eftersom cellerna i levern och centrala nervsystemet anpassar sig till att tåla allt större mängder droger, behövs det också mer och mer för att uppnå samma effekt.

Allteftersom livet mer och mer kretsar kring drogen får han mindre och mindre kontroll över sitt beteende. Man slutar med alla aktiviteter som lägger hinder i vägen för drogandet. För den beroende personen blir det huvudsakliga livsinnehållet att planera drogandet, droga och sedan återhämta sig från drogandet. Man gör saker som man aldrig skulle göra nykter.

En beroende person kan förneka att han är beroende, eftersom man i det tidiga stadiet inte har några fysiska eller beteendemässiga problem. Förnekelsen stänger ute motivationen att bli drogfri och frisk genom att dölja den pinsamma sanningen att ens liv har gått i baklås i en ond cirkel av plåga – förnekelse – drogbruk som det inte tycks finnas någon väg att ta sig ur.

 

BEROENDETS ONDA CIRKEL

 

1. Kortsiktig tillfredställelse.

2. Lidande på längre sikt.

3. Missbrukartänkande.

4. Ökad tolerans.

5. Kontrollförlust.

6. Fysik-mentala-sociala skadeverkningar.

 

ANDRA SLAG AV BEROENDEN

 

När man väl har blivit beroende av en viss drog finns det en tendens att överföra detta beroende på något annat sinnesförändrande medel.

Man kan överföra ett visst kemiskt beroende på en rad olika andra droger. Det rör sig om en process som bäst kan förklaras med hjälp av ”beroendeekvationen”:

 

BEROENDE EKVATIONEN:

BESVÄR + DROG = TLLFREDSTÄLLELSE NU + BESVÄR SENARE.

 

Personer som är beroende av en drog har kommit att förlita sig på en favorit drog för att kunna hantera tillvaron. Om de sedan lutar sig mot en annan drog när de slutat med den första, kan de bli beroende av den istället. Den nya ersättningsdrogen kanske inte är lika bra att lindra obehagen som favorit drogen. Detta kan göra så att man börjar tänka på favorit drogen och börjar få sug på den. Man kan också tappa omdömet när man är påverkad och därigenom kommer man fram till det olyckliga beslutet att börja med favorit drogen igen. Om man tror att man tryggt kan röka hasch eller äta lugnande medel så länge som man inte dricker eller tar favorit drogen, löper man stor risk att utveckla ett nytt beroende.

 

För mer information klicka på länkarna nedan

Mer information om droger

Vi hjälper dig motivera missbrukare att sluta

ta droger

ring: 0731-533156,

0413-19170

 

Cannabis spice kokain extasy crack benzo opium metadon