förhållnings sätt

Förhållningsätt och regler hur man som anhörig förhåller sig till en person som missbrukar.

 

Regel 1. Ta bort naivitet.

 

Naivitet dvs. egenskapen att vara alltför oskyldig och förtroendefull. Detta är en olycklig brist när det gäller hjälpa personer i missbruk.

Den enda säkra åtgärden när det handlar om eventuellt missbruk eller beroende är att eliminera naivitet helt, oavsett hur ont det gör. En naiv människa är alltför villig att tro att en älskad talar sanning, även när det är allmänt känt att det förhåller sig på annat sätt.

 

Familjer fastnar i denna fälla eftersom personen kunde tidigare litas på. När effekterna av alkoholism, drogmissbruk eller annat beroende börja visa sina ansikten, och fram till en person avslutar ett rehab program som verkligen når fram till honom, är det svårt att nå fram till bestående resultat.

 

Hur det blir fel: När den beroendes sociala färdigheter minskar, han hoppar av ett antal klubbar eller aktiviteter, hans vänner förändras, När man frågar honom skyller han på att han var trött på denna verksamhet och att kollegor trakaserar honom. Han har alltid varit så trovärdig att den anhörige köper dessa historier och lämnar honom ensam till långt senare, när skadan är mycket svårare att reparera.

 

Hur man gör det rätt: Som anhörig frågar du honom om förändringarna. Vägra att vara naiv i denna fråga eftersom du vet att dessa tecken ofta betyder drogmissbruk. Tala med kollegor och en del av de tidigare vännerna, de ser fler teken som skulle kunna innebära drogandvändning. Ta den anhörige till husläkaren eller F.M.N och be om ett drogtest. Det positiva drogtest ger verkliga bevis som låter dig veta att det krävs ytterligare åtgärder.

Regel

5

Vi hjälper dig motivera missbrukare att sluta

ta droger

ring: 0731-533156,

0413-19170

Information om olika droger

Cannabis spice kokain extasy crack benzo opium metadon