Hur kan en missbrukare bli hjälpt

Hur kan en missbrukare bli hjälpt?

Första steget är att motivera personen att besluta sig att sluta med droger. Våra motivatörer kan hjälpa dig med detta så att du vet hur du kan gå till väga.

 

Nedanför finns länkar så du kan få råd hur du kan motivera en person att sluta klicka på dom för mer information.

Att motivera någon till att ta emot hjälp.

 

Anhöriga behöver stöd och utbildning för att veta hur de ska hantera den närstående med missbruks-problematik. Forskning visar att anhöriga har en viktig roll att spela i den närståendes tillfrisknande, då de har en unik position att direkt eller indirekt motivera denne in i professionell behandling.

 

I CRAFT stärker man de positiva och fungerande beteendena med det som kallas ”positiv förstärkning” samtidigt som man försöker analysera de destruktiva beteendena, såsom missbruk, och se vad som möjliggör fortsatt missbruk trots negativa konsekvenser. Dessa beteenden analyseras och alternativa strategier utarbetas.

 

Grundtanken i CRAFT är att våra beteenden påverkas av den omgivning vi lever i och de relationer vi har. I denna kontext utvecklar vi beteenden som vi kommer att upprepa, eller inte upprepa. I CRAFT försöker man förstå vad som vidmakthåller problematiska beteenden och vad som kan uppmuntra att välja mer välfungerande beteenden.

Vi hjälper dig motivera missbrukare att sluta

ta droger

ring: 0731-533156,

0413-19170

Information om olika droger

Cannabis spice kokain extasy crack benzo opium metadon